Kontakt

Fakturačná adresa:           

BAPO DETVA s.r.o.         

Stožok  314                                                         

962 12  Stožok                                                    

Mobil: +421 907 821 680

             +421 915 832 961

E-mail: bapo@netspace.sk

Výroba:

BAPO DETVA s.r.o.

Stožok  314  

962 12  Stožok

Aliver 600 (VR600)

 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Tepelne izolovaný systém s nepriezračným panelovým vyplnením o hrúbke 55mm.

 POUŽITIE
-
zastrešenia konštrukcií, kde sú preferované nepriezračné vyplnenia strechy